Privacybeleid

Privacybeleid C.V. De Piepenplassers

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Die wet verplicht ook ons om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

C.V. De Piepenplassers is opgericht om in verenigingsverband carnaval te vieren. De vereniging is er op gericht om mensen te vermaken in de carnavalstijd, onder andere door mee te doen aan de carnavalsoptocht.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die C.V. De Piepenplassers verwerkt van leden. Indien je lid wordt van C.V. De Piepenplassers of om een andere reden persoonsgegevens aan C.V. De Piepenplassers verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
het bestuur van C.V. De Piepenplassers
Het bestuur is bereikbaar via info@piepenplas.nl

2. Welke gegevens verwerkt C.V. De Piepenplassers en voor welk doel?
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer en e-mailadres
  • foto’s (gemaakt tijdens evenementen)

C.V. De Piepenplassers verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Naam en adresgegevens worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, het versturen van de uitnodigingen voor vergaderingen.
  • E-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt om leden te kunnen benaderen via telefoon, WhatsApp en e-mail.
  • Tijdens evenementen worden er foto’s gemaakt en geplaatst op www.piepenplas.nl en/of sociale media zoals Facebook. Deze dienen ter promotie. Het is natuurlijk ondoenlijk om iedereen toestemming te vragen voor het maken en publiceren van foto’s. Mocht je foto’s of andere persoonsgegevens op de website zien waar je het niet mee eens bent, dan kan je contact opnemen met het bestuur door een mail te sturen naar info@piepenplas.nl

3. Bewaartermijnen
C.V. De Piepenplassers verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft C.V. De Piepenplassers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  • Via het secretariaat van C.V. De Piepenplassers kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. C.V. De Piepenplassers zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
  • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.
  • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@piepenplas.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail aan onze actieve leden bekend gemaakt en zijn voor iedereen te vinden op www.piepenplas.nl.
Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Vilsteren tip